ES paramos paraiškų rengimas

Paraiškų rengimas ES finansavimui

Rengiame paraiškas pagal daugybę finansavimo krypčių. Taip pat padedame pareiškėjui tinkamai parengti idėją pagal tuo metu esamą aktyvią finansinę priemonę paramai gauti.

Didelį dėmesį rengiant paraiškas skiriame įsigilinimui į kliento poreikius. Parodytas noras bendradarbiauti ir nuoširdumas dažnai lemia klientų norą sugrįžti ir tęsti bendradarbiavimą kituose projektuose.

Jeigu pareiškėjas nėra tinkamas finansinei paramai gauti, rekomenduojame jam kitas finansines priemones tinkamas įmonės poreikiams.