Paslaugos

Teikiame konsultavimo paslaugas ES paramos gavimo ir įgyvendinimo srityje.

  • Rengiame paraiškas pagal daugybę finansavimų krypčių. Taip pat padedame pareiškėjui tinkamai parengti idėją pagal tuo metu esamą aktyvią finansinę priemonę paramai gauti. Jeigu pareiškėjas nėra tinkamas finansinei paramai gauti, rekomenduojame jam kitas finansines priemones tinkamas įmonės poreikiams
  • Gavus finansinę paramą reikalingas tinkamas projekto administravimas. Projekto administravimas apima pirkimų vykdymą, mokėjimo prašymų rengimą, ataskaitų rengimą ir kitas procedūras reikalingas tinkamai įgyvendinti projektą. Šiuo metu baiginėjantiems daugumai anksčiau įgyvendintų projektų daliai jų tenka grąžinti finansinę paramą dėl neteisingai atliktų procedūrų įgyvendinant projektus, dėl to kvalifikuotas projektų administravimas yra būtinas, norint nesulaukti neigiamų pasekmių projekto pabaigoje, bei kontrolės laikotarpį po projekto.
  • Konsultuojame kitais ES paramos finansavimo klausimais
  • Ruošiame verslo planus ES finansinei paramai gauti