„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

 

UAB „Europos parama“  kartu su partneriais UAB „SDL Engineering“ ir Kauno technikos kolegija įgyvendina projektą  „„Išmanių elektromobilių krovimo stotelių, veikiančių 5G ryšiu, tinklo srauto apsaugos sistema (IEKSTSAS)““ Nr. 08-004-K-0028. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“.

Projekto metu bus kuriama išmanių elektromobilių krovimo stotelių, veikiančių 5G ryšiu tinklo srauto apsaugos sistemą. Projekto metu bus sukurta universali apsaugos sistema, pagrįstą dirbtiniu intelektu.

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 08-004-K-0028

Projekto pavadinimas: „Išmanių elektromobilių krovimo stotelių, veikiančių 5G ryšiu, tinklo srauto apsaugos sistema (IEKSTSAS)“

Priemonė – „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2024-01-04 iki 2025-12-31

Skirta finansavimo suma:  832.834,49 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

UAB „Europos parama“ vykdanti veiklą verslo konsultacijomis įgijo didelės patirties informacinių technologijų sektoriuje. Stebėdami rinkos tendencijas analizavome galimus ateities sprendimus dirbtinio intelekto srityje. Dirbtinis intelektas (D.I.) yra populiarėjanti priemonė šiuolaikinių sistemų realizavimui, jo atsiradimas laikomas technologijų pažangos rezultatu, o  šia technologija grįsti produktai geba priimti autonomiškus sprendimus, tačiau greitas nauja technologija grįstų sprendimų augimas neišvengiamai kuria ir naujas grėsmes. Bendradarbiaudami su mokslo įstaigomis bei kitomis inovatyviomis įmonėmis siekiame sukurti unikalią naujos kartos sistemą, kuria remiantis projekto metu sukurtais duomenų analizės metodais, jų restruktūrizavimo algoritmais ir sistemine realizacija įgalins saugų dirbtinio intelekto mokymą, užkertant kelią pažeidžiamumams, kylantiems dėl duomenų rengimo ir neuroninio tinklo mokymo procesų neapibrėžtumo. Kadangi investicijos į naujos sistemos kūrimą yra gana didelės buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projekto tikslas – sukurti dirbtinio intelekto apsaugos platformą, kuri leistų įvertinti įvesties duomenų tinkamumą, užkardyti jų pakeitimo galimybes ir apsaugoti mokymo procesą nuo nesankcionuoto jo pakeitimo.  Projekto metu realizavus D. I. apsaugos mechanizmą, mokymo proceso eigoje rengiami atraminiai neuroninių tinklų modeliai bus korektiški, saugūs ir galės užtikrinti tinkamą funkcionavimą naujai kuriamuose dirbtinio intelekto sprendimuose. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

 

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0083

Projekto pavadinimas:      UAB „Europos parama“ MTEP infrastruktūros kūrimas ir plėtra

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2023-10-31

Projekto vertė: 1 087 670,14 EUR

Skirta finansavimo suma: 672 447,19EUR