Apie mus

Mūsų komandą sudaro specialistai iš įvairių verslo sektorių bei mokslų įstaigų. Kartu esame padėję parengti ES paramos paraiškas ne tik pavienėms įmonėms, bet ir verslo klasteriams bei įmonėms dalyvaujančioms projektuose pagal Jungtines veiklos sutartis.

Stengiamės maksimaliai įsigilinti į kliento poreikius ir klientams suteikti visą būtiną informaciją, reikalingą paramai gauti. Visada stengiamės realiai įvertinti pareiškėjo galimybę gauti finansinę paramą. Didelį dėmesį skiriame profesionalumui ir atvirumui bendraujant. Jeigu matome, kad nėra galimybės gauti paramos, konsultuojame dėl kitų galimų finansavimo priemonių atitinkančių kliento poreikius.

Parodytas noras bendradarbiauti ir nuoširdumas dažnai priverčia klientą sugrįžti ir tęsti bendradarbiavimą. Beveik visoms patvirtintoms paraiškoms finansinei paramai gauti klientas pageidaudavo tolesnio projekto administravimo. Tai yra didelis įvertinimas mūsų komandai, parodantis, kad esami ne tik profesionalai savo srityje tačiau ir patikimi partneriai.

Pirmasis paramos etapas buvo 2004-2006 metai, tuo metu rengėme paraiškas viešajam sektoriui. Vėlesniuose ES struktūrinės paramos etapuose 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. daugiau konsultacijų pradėjome teikti verslo subjektams.

Per paskutinius kelis metus sėkmingai parengtos ir patvirtintos ES finansavimui paraiškos pagal finansines priemones „DPT pramonei LT+“ „ECO- inovacijos LT+“ „Regio Invest LT+“ „Expo sertifikatas LT“ „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ ir daugelio kitų smulkesnių priemonių. Projektų vertės svyruoja nuo kelių dešimčių tūkstančių iki kelių milijonų eurų. Visiems patvirtintiems projektas vėliau buvo atliekamos projekto administravimo paslaugos. Tai parodo, jog klientai yra patenkinti įmonės teikiamomis paslaugomis.